Αγειογραφείο - Καλλιτεχνικό Εργαστήριο

Η λειτουργία του ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ξεκίνησε το 1990 στα πλαίσια των άτυπων Συνεταιριστικών Θεραπευτικών Μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Από το 2005 με το ξεκίνημα του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης το ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ εντάχθηκε στο Συνεταιρισμό.

Στο εργαστήριο υπάρχει υπεύθυνος που έχει αναλάβει την εποπτεία και την κατάρτιση των απασχολούμενων πρώην ασθενών, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013