Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης "Κοι.Σ.Π.Ε."

 

Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης είναι μία μορφή κοινωνικής επιχείρησης, με έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης, η οποία προσφέρει δυνατότητες για εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Βασικός στόχος του Κοι.Σ.Π.Ε είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατό οικονομική τους αυτάρκεια. Η επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ατόμων αυτών, πραγματοποιείται με την ένταξη τους στις επιχειρηματικές δράσεις που αναπτύσσει ο Κοι.Σ.Π.Ε.

Περισσότερα...

Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013
Οι Δομές του Κοι.Σ.Π.Ε.