Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις
2023

 

Σ' αυτόν τον τομέα δημοσιεύονται Προκηρύξεις
και διάφορες αποφάσεις το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο Υποστήριξης του , χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα - τακτική επιχορήγηση, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας για το έτος 2023 και υλοποιείται το έτος 2024, πρόκειται να προβεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εύρεση Εξωτερικού Συνεργάτη που θα προσφέρει Τεχνική-Συμβουλευτική - Υποστήριξη, η οποία θα αφορά κατάθεση σχεδίου δράσης και μετά την έγκρισή του, την επίβλεψη εφαρμογής του , την υποστήριξη και παρακολούθηση του φορέα, την Επίβλεψη σύνταξης εντύπων αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και την επίβλεψη σύνταξης εντύπου απολογισμού του σχεδίου δράσης προς το ΥΥΚΑ.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 01/08/2023 έως και 11/08/2023. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, email: koispethess@gmail.com .

 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023


 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023


Καλούνται τα μέλη του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει στον εξωτερικό χώρο της ταβέρνας "ΚΙΒΩΤΟΣ"

 

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2023 ΩΡΑ 10:00πμ. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ) 50% + 1
2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2023 ΩΡΑ 10:00πμ. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ) 50% + 1

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2023
ΩΡΑ 10:00π.μ.
ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
"ΚΙΒΩΤΟΣ"

 

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 04 ΜΑΙΟΥ 2023