Αγρόκτημα

Η λειτουργία του ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ξεκίνησε το 1990 στα πλαίσια των άτυπων Συνεταιριστικών Θεραπευτικών Μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Από το 2005 με το ξεκίνημα του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης το ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ εντάχθηκε στο Συνεταιρισμό.

Το αγρόκτημα του Κοι.Σ.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία οπωρολαχανικών και στην αμπελοκαλλιέργεια - παραγωγή οίνου. Σ'αυτό εργάζονται λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα θερμοκήπια για την παραγωγή εποχιακών κηπευτικών.

Το ένα βρίσκεται στον χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και το άλλο σε παραχωρημένο αγροτεμάχιο από τον Δήμο Εύοσμου. Επίσης διαθέτει αμπελώνα 4 στρεμμάτων στην περιοχή της Σαρακήνας. Στις δραστηριότητές του επίσης είναι η καλλιέργεια ροδιών για την παραγωγή χυμού. Βρισκόμαστε στην φάση παραγωγής και έχει ήδη εξασφαλιστεί η προώθησή τους στην αγορά.

Το Αργρόκτημα δραστηριοποιείται επίσης στην εμπορία και Διακίνηση Φρούτων - Λαχανικών EN ISO 9001:2008, EN ISO 2000:2005.

Η διάθεση των οπωροκηπευτικών γίνεται στα μαγειρεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου καθώς και σε τρίτους. Στο Αγρόκτημα εργάζονται επαγγελματίες (υπεύθυνοι του αγροκτήματος και επαγγελματίες ψυχικής υγείας).

Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013