Συνεργείο Καθαρισμού

Η λειτουργία του ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ξεκίνησε το 1990 στα πλαίσια των άτυπων Συνεταιριστικών Θεραπευτικών Μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Από το 2005 με το ξεκίνημα του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης το ΡΑΦΕΙΟ εντάχθηκε στο Συνεταιρισμό.

Το συνεργείο καθαριότητας "ΛΑΜΠΙΚΟ" δραστηριοποιείται στον τακτικό ή έκτακτο καθαρισμό επαγγελματικών χώρων, γραφείων, κλιμακοστασίων, υαλοπινάκων κλπ.

Για σειρά ετών είχε την ευθύνη της καθαριότητας των εξω-νοσοκομειακών δομών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όπως ΚΛέντρα Ψυχικής Υγείας, Ξενώνες κλπ.Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των δομών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2011 με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης του Νοσοκομείου.

Από της αρχές του 2012 και σιγά - σιγά η τωρινή Διοίκηση των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Παπανικολάου - Ψυχιατρικό, έδωσε και πάλι αρκετές δουλειές στο Συνεργείο Καθαριότητας. Το κυριότερο όμως είναι ότι με απόφασή της στην προκήρυξη για την καθαριότητα των δύο Νοσοκομείων έχει βάλει όρο στην μειοδοτική εταιρία το 10% των τ.μ. να δοθούν στον Κοι.Σ.Π.Ε. στα πλαίσια αποσυλοποίησης και κοινωνικής επανένταξης των εργαζόμενων - πρώην ασθενών.

Στόχος του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι το συνεργείο καθαριότητας "ΛΑΜΠΙΚΟ" να αναλαμβάνει τόσο μέρος της καθαριότητας σε νοσοκομεία ή άλλους δημόσιους χώρους της θεσσαλονίκης (με τη συμμετοχή του σε προκηρύξεις διαγωνισμών καθαρισμού φορέων του δηημοσίου) όσο και να δραστηριοποιείται προς τον ιδιωτικό τομέα και να μπορεί να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού.

Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά (Σταυρούπολη - Πολίχνη - Ευκαρπία) και τη Μ.Κ.Ο. "Αρσις" για καθαριότητα και διαμόρφωση εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων μέσω των προγραμμάτων της Κοινωφελούς Εργασίας και της Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Στο συνεργείο καθαριότητας εγκαταστάθηκε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ΕΝ ISO 2001:2008.

Στο συνεργείο καθαρισμού εργάζονται επαγγελματίες (ικαθαριστές, υπεύθυνοι του συνεργείου και επαγγελματίες ψυχικής υγείας) οι οποίοι έχουν αναλάβει την εποπτεία και την κατάρτιση των απασχολούμενων πρώην ασθενών, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013