Κυλικείο στο Ψ.Ν.Θ.

Η λειτουργία του ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ξεκίνησε το 1990 στα πλαίσια των άτυπων Συνεταιριστικών Θεραπευτικών Μονάδων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Από το 2005 με το ξεκίνημα του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης το ΚΥΛΙΚΕΙΟ εντάχθηκε στο Συνεταιρισμό.

Το ΚΥΛΙΚΕΙΟ στεγάζεται σε παραχωρημένο κτίριο μέσα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο χώρος αυτός έχει παραχωρηθεί με δικαίωμα χρήσης στον Κοι.Σ.Π.Ε. από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στο οποίο εργάζονται λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Δεδομένης της συρρίκνωσης του Ψυχιατρείου από πλευράς ασθενών και της μείωσης του κύκλου εργασιών του, το ΚΥΛΙΚΕΙΟ επιδιώκει και αναζητά μέσα από διαδικασίες πλειοδοτικών διαγωνισμών την δραστηριοποίηση του και σε άλλο χώρο εκτός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Στο κυλικείο εργάζονται επαγγελματίες (υπεύθυνοι του κυλικείου και επαγγελματίες ψυχικής υγείας) οι οποίοι έχουν αναλάβει την εποπτεία και την κατάρτιση των απασχολούμενων πρώην ασθενών, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013