Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις
Οικονομικά Στοιχεία
2012

 

Σ' αυτόν τον τομέα δημοσιεύονται Προκηρύξεις
και διάφορες αποφάσεις το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
 

Χριστουγεννιάτικες Εκθέσεις


Η Χριστουγεννιάτικη Έκθεση του Κοι.Σ.Π.Ε. ,Δυτ. Θεσ/νίκης ,τομέας Ψυχικής Υγείας ,που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, θα ξεκινήσει το Σάββατο 1 Δεκεμβίου και θα διαρκέσει έως 30 Δεκεμβρίου του 2012.

Η έκθεση θα περιλάμβάνει προϊόντα των εργαστηρίων (ραφείου και κηροποιείου) του Κοι.Σ.Π.Ε.Η Χριστουγεννιάτικη Έκθεση του Κοι.Σ.Π.Ε., Δυτ. Θεσ/νίκης , τομέας Ψυχικής Υγείας ,που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης και συγκεκριμένα στην αίθουσα Γ.Ε.Π.Ε.Κ.Δ.-Ψ.Ν.Θ., θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβίου 2012.

Η έκθεση θα περιλάμβάνει προϊόντα των εργαστηρίων (ραφείου και κηροποιείου) του Κοι.Σ.Π.Ε.

Δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
CATERING

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών Catering.


Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού

Δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών Ελαιοχρωματισμών.


Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού Ελαιοχρωματισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Προμήθεια Οχήματος

Δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
05.09.2012

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα συμμετέχει στη Δ.Ε.Θ. από 8/9/2012 έως τις 16/9/2012. Θα εκθέσει από τα εργαστήρια του συνεταιρισμού:

  • Διακοσμητικά κεριά από το κηροποιείο του Κοι.Σ.Π.Ε.
  • Σετ πετσέτες & μπουρνούζια παιδικά μπουρνούζια γυναικεία , τραπεζομάντηλα κήπου, από το ραφείο του Κοι.Σ.Π.Ε.
  • Πίνακες ζωγραφικής και αγιογραφείο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο του Κοι.Σ.Π.Ε.

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε τα προϊόντα μας και σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να τα βρείτε και στα εργατήρια του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.


Δημοσιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2012

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ.Θεσσαλονίκης σήμερα 24 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελούμενη από τα εξής μέλη: α) Χατζηγεωργιάδης Στυλιανός ,Προεδρος Κοι.Σ.Π.Ε., β) Γεροντόπουλος Ιακωβος ,ταμίας του Κοι.Σ.Π.Ε. γ) Συμεωνίδου Ιφιγένεια, Διευθύντρια του Κοι.Σ.Π.Ε. για να διενεργήσει δημόσια κλήρωση.


Πρακτικό Κλήρωσης

Δημοσιεύτηκε στις 24 Αυγούστου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
21.08.2012

Στα πλαίσια του προγράμματος Ε. Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013 ΕΡΓΑ : <<ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ>> του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης θα γίνει δημόσια κλήρωση στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. την Παρασκευή 24/8/2012 και ώρα 12 π.μ. για την ανάδειξη τριών μελών και των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποψηφίων . Η διαδικασία της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω κλήρωσης εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση στις περιπτώσεις για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων βάσει την ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/ΦΕΚ Β 2540/7.11.2011. Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των εργαζομένων του Κοι.Σ.Π.Ε.


Ο πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ


Δημοσιεύτηκε στις 21 Αυγούστου 2012

 

Προκυρήξεις
ΑΡΣΙΣ


«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Θεσσαλονίκης - Πολεοδομικός Τομέας Θεσσαλονίκης Πλην Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 2.13009/οικ.6.2993/22/05/2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Περίληψη προκήρηξης ΠΣ πλην Δήμου Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση ΠΣ πλην Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε στις 22 Μαίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
11.06.2012Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιουνίου 2012

 

ΕΚΛΟΓΕΣ
2012


Υποψήφιοι Εκλογών 2012

Αίτηση Υποψηφιότητας εκλογών 2012

Ανακοίνωση Εκλογών 2012

Αποτελέσματα Εκλογών 2012

Εκλογές 2012 - Ευχαριστήρια Επιστολή

Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιουνίου 2012