Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις
Οικονομικά Στοιχεία
2016

 

Σ' αυτόν τον τομέα δημοσιεύονται Προκηρύξεις
και διάφορες αποφάσεις το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης


Καλούνται τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

>1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 09:30π.μ.

 

>2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 05 ΜΑΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 09:30π.μ.

 

>3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 09:30π.μ.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου 2016