Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις
Οικονομικά Στοιχεία
2018

 

Σ' αυτόν τον τομέα δημοσιεύονται Προκηρύξεις
και διάφορες αποφάσεις το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ CATERING


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο ανάπτυξης της υπάρχουσας δράσης του έργου «CATERING» που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην αγορά εξοπλισμού για την ανάπτυξη της δράσης.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 05 / 11 / 2018 έως και 30 / 11 / 2018. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, e-mail: koispethess@gmail.com.

 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται).

Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται).

Βεβαίωση καινούργιου (μη μεταχειρισμένου) προϊόντος (όπου απαιτείται).

 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο ανάπτυξης της υπάρχουσας δράσης του έργου «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ» που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην αγορά εξοπλισμού για την ανάπτυξη της δράσης.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 25 / 07 / 2018 έως και 08 / 08 / 2018. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, email: koispethess@gmail.com.

 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται).

Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται).

Βεβαίωση καινούργιου (μη μεταχειρισμένου) προϊόντος (όπου απαιτείται).

 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018


 

3H ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018


Καλούνται τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμ΄νης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλυση που θα γίνει στο αμφιθέατρο των Οξέων την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 8:30 π.μ.

 

Τα Θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα κάτωθι:
- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
- Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής Κοι.Σ.Π.Ε.
- Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
- Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Έτους 2017.
- Έκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Έτους 2018.
- Απαλλαγή του Δ.Σ. & του Ε.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε. από την ευθύνη των πεπραγμένων της χρήσης του 2017.
- Έγκριση Νέων μελών.
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των μονάδων παραγωγής του, που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» προκειμένου να καλύψει ανάγκες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 12 / 03 / 2018 έως και 02 / 04 / 2018. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, email: koispethess@gmail.com. στις προσφορές απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται:
• Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται),
• Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ),
• Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται),
• Βεβαίωση καινούργιου (μη μεταχειρισμένου) προϊόντος (όπου απαιτείται).
• Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο ανάπτυξης της υπάρχουσας δράσης του έργου « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην αγορά εξοπλισμού για την ανάπτυξη της δραστηριότητας.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 05 / 03 / 2018 έως και 20 / 03 / 2018. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, e-mail: koispethess@gmail.com. στις προσφορές απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται:
• Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται),
• Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ),
• Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται),
• Βεβαίωση καινούργιου (μη μεταχειρισμένου) προϊόντος (όπου απαιτείται).
• Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο Υποστήριξης της χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας, για το έτος 2018 που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εύρεση εταιρίας που προσφέρει Οικονομική- Τεχνική - Συμβουλευτική -Υποστήριξη

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 26 / 02 / 2018 έως και 12 / 03 / 2018. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, e-mail: koispethess@gmail.com. στις προσφορές απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται:
• Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ),
• Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο ανάπτυξης των υπαρχουσών δράσεων των έργων «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ.Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και «ΡΑΦΕΙΟΥ» που πραγματοποιoύνται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην αγορά εξοπλισμού για την ανάπτυξη της δραστηριότητας.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 12 / 02 / 2018 έως και 28 / 02 / 2018. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, fax: 2310.588.784, e-mail: koispethess@gmail.com. στις προσφορές απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται:
• Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται),
• Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ),
• Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται),
• Βεβαίωση καινούργιου (μη μεταχειρισμένου) προϊόντος (όπου απαιτείται).
• Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018