Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις
2022

 

Σ' αυτόν τον τομέα δημοσιεύονται Προκηρύξεις
και διάφορες αποφάσεις το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο Υποστήριξης του , χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα - τακτική επιχορήγηση, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας για το έτος 2022 και υλοποιείται το έτος 2023, πρόκειται να προβεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εύρεση Εξωτερικού Συνεργάτη που θα προσφέρει Τεχνική-Συμβουλευτική - Υποστήριξη, η οποία θα αφορά κατάθεση σχεδίου δράσης και μετά την έγκρισή του, την επίβλεψη εφαρμογής του , την υποστήριξη και παρακολούθηση του φορέα, την Επίβλεψη σύνταξης εντύπων αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και την επίβλεψη σύνταξης εντύπου απολογισμού του σχεδίου δράσης προς το ΥΥΚΑ.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 25/07/2022 έως και 05/08/2022. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.636, email: koispethess@gmail.com .

 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΨΥΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ


Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο Υποστήριξης της χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας έκτακτη επιχορήγηση του που εγκρίθηκε το 2021 και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εύρεση μειδότη που θα προσφέρει οικονομική προσφορά για την απόκτηση Φορτηγού ψυγείου.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 16/01/2022 έως και 26/01/2022. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.626, fax: 2313.324.640, e-mail: koispethess@gmail.com.

 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών (όπου απαιτείται).

Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες π.χ. Service, τεχνική υποστήριξη, εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχή / επάρκεια ανταλλακτικών (όπου απαιτείται).

Βεβαίωση καινούργιου (μη μεταχειρισμένου) προϊόντος (όπου απαιτείται).

 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο Υποστήριξης της χρηματοδοτούμενης δραστηριότητας έκτακτη επιχορήγηση του που εγκρίθηκε το 2021 και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, πρόκειται να προβεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εύρεση Εξωτερικού Συνεργάτη που θα προσφέρει Τεχνική-Συμβουλευτική-Υποστήριξη, η οποία θα αφορά την επίβλεψη εφαρμογής του σχεδίου δράσης, την υποστήριξη και παρακολούθηση του φορέα, την Επίβλεψη σύνταξης εντύπων αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και την επίβλεψη σύνταξης εντύπου απολογισμού του σχεδίου δράσης προς το ΥΥΚΑ.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κλειστό φάκελο στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Οδός Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Τ.Κ. 56469 Θεσσαλονίκης καθημερινά από 07/01/2022 έως και 19/01/2022. από τις 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Αρμόδιος υπάλληλος Ηλιάδου Στέλλα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313.324.626, fax: 2313.324.640, e-mail: koispethess@gmail.com.

 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρονται:

Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών (όπου απαιτείται).

Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ).

Οι συνοδευτικές, συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες (όπου απαιτείται).

 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022