Δημοσιεύσεις - Προκηρύξεις
2024

 

Σ' αυτόν τον τομέα δημοσιεύονται Προκηρύξεις
και διάφορες αποφάσεις το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ». 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 10 Μαΐου του 2024 ΩΡΑ 10:00π.μ. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ) 50% + 1 σε 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 17 Μαΐου του 2024 ΩΡΑ 10:00 π.μ. (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 1/5 Άρθρο 23 παρ. 2) σε

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2024 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ»

 

ΘΕΜΑΤΑ:
- ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.Σ.
- ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023.
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 &
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2022, ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2023 .
-ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2023, ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2024, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β2α/οικ.67512/19-12-2023, ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
- ΑΠΑΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. & Ε.Σ. ΤΟΥ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2023
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
- ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. – ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟ.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.


 

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του Κοι.Σ.Π.Ε. Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο Κοι.Σ.Π.Ε. διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και πιο συμφέρων να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

Η Δημοσίευση

 

Δημοσιεύτηκε στις 15 ΜΑΙΟΥ 2024